Ch. Olivieri-Munroe

Charles Olivieri-Munroe, dirigent,
od 2015 Umělecký ředitel a šéfdirigent Krakovského Filharmonického Orchestru,
od 2011 Šéfdirigent Filharmonie Südwestfalen v Německu,
od 2011 Čestný šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice,
od 2005 Resident Conductor with the Texas Round Top Festival Institute,
2008 Šéfdirigent festivalu "Crested Buttle" v Coloradu,
2008 Umělecký ředitel Inter-Regionales Symfonie Orchester v Neměcku