Propozice


Mezinárodní porota bude složená z lichého počtu členů a jejich seznam bude uveřejněn na těchto stránkách. Rozhodnutí poroty je definitivní a nezvratné.

Soutěže se mohou zúčastnit mladí pěvci - 35 let - včetně (soutěžící nesmí v den prvního kola soutěže překročit 36 let věku).

Soutěžící musí před začátkem soutěže prokázat svůj věk platným dokladem.

Soutěž je tříkolová a soutěží muži a ženy společně.

Zpívání zpaměti je podmínkou.

Transponování árií je nepřípustné.

Soutěžící nesmí ve finálovém kole opakovat skladbu, kterou již přednesl.

Soutěžní repertoár musí být přednesen v originální úpravě a jazyku.

Změna repertoáru je možná pouze  do 10.3.2017.

Soutěž je neanonymní a veřejná.

Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost do přihlášky a pořadatel zajistí klavírní doprovod na své vlastní náklady.

Pořadatel soutěže má právo zaznamenávat formou audionahrávky nebo videonahrávky výkony soutěžících ve všech kolech soutěže a koncertech vítězů. Pořízené nahrávky může pořadatel použít dle vlastního uvážení pro propagační účely soutěže. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s možností zaznamenání jeho výkonu bez nároku na honorář. 

Přihlášením do soutěže kandidát souhlasí s přijetím těchto pravidel a rozhodnutím poroty.

 

První kolo 

18.3.2017 Panama City

5.4.2017 Budapest 

8.4.2017 Warsaw

11.4.2017 Prague

21.4.2017 Moscow

25.4.2017 Vienna

28.4.2017 Munich


V prvním kole si zvolí účastník dvě libovolné árie z repertoárové přílohy. Na soutěži přednese jednu z těchto árii, dle vlastního uvážení. Druhou árii zpívá účastník pouze pokud je porotou vyžadována.

Z každého místa budou vybráni postupující pěvci.

Pořadatel může změnit nebo zrušit místo 1. kola soutěže nejpozději do 20.3.2017. V takovém případě bude účastníkům nabídnuto náhradní místo a termín 1. kola. Pokud účastník nevyužije tuto možnost, bude mu vrácen poplatek v plné výši.

O přesné adrese a časovém harmonogramu 1. kola budou účastníci informováni nejpozději do 20.3.2017.

 

Semifinálové kolo (13.10.2017 - CZECH REPUBLIC)

Postupujícím účastníkům soutěže z jednotlivých měst pořadatel hradí ubytování a příspěvek na dopravu.

V druhém kole si zvolí účastník dvě libovolné árie z repertoárové přílohy (nemusí být odlišné od árií prvního kola).

Účastník je povinen ohlásit pořadateli repertoár pro druhé a finálové kolo soutěže nejpozději do 10.9.2017.

 

Finálové kolo (14.10.2017 - CZECH REPUBLIC)

Ve finálovém kole si zvolí účastník jednu libovolnou árii z repertoárové přílohy (musí být odlišná od árií prvního a druhého kola).

 

GALAKONCERT vítězů (15.10.2017 - CZECH REPUBLIC)

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen se uskuteční na GALAKONCERTĚ vítězů. 

Každý oceněný soutěžící je povinen vystoupit na GALAKONCERTĚ vítězů. 

 

Každý oceněný soutěžící je povinen na žádost pořadatele vystoupit na dalších koncertech vítězů: v termínu 16.10. - 20.10.2017. Náklady na ubytování hradí pořadatel.

V případě, že na žádost pořadatele soutěžící nevystoupí na koncertech vítězů ztrácí nárok na cenu v soutěži.

Soutěžící souhlasí s případnou veřejnou audio, nebo videonahrávkou bez nároku na honorář a autorská práva.

Informace a notové materiály na vyžádání poskytne pořadatel soutěže.

Zájemci o soutěž zašlou přihlášku nejpozději do 10.3.2017.

 

Přihlášku odešlete nejpozději do 10.3.2017 vyplněním elektronického formuláře na www.pustinacompetition.cz nebo písemě na adresu: Jakub Pustina (Mezinárodní pěvecká soutěž), Mělkkovice 2441, Žďár nad Sázavou, CZ 591 01.

Současně s odesláním přihlášky je nutné uhradit účastnický poplatek ve výši 2800 Kč na účet: 2100319763/2010 vedený u Fio banky a potvrzení o zaplaceni zaslat elektronicky e-mailem na: info@pustinacompetition.cz. Přihlášku pořadatel akceptuje a zaregistruje až po přijetí potvrzení o platbě. Poplatek je nevratný a v případě neúčasti na soutěži propadá ve prospěch pořadatele.

Číslo účtu : 2100319763 / 2010
Majitel : Opera mladých z.s.
IBAN : CZ1020100000002100319763
BIC : FIOBCZPPXXX
Adresa banky : Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
 

POPLATKY

V prvním kole si účastníci hradí: cestovné, ubytování, náklady na stravu.

Od semifinále pořadatel hradí účastníkům hotel a cestovní náklady.

Všem postupujícím účastníkům z prvního kola poradatel proplácí příspěvek na dopravu do České republiky.

Účastnický poplatek: 2800 Kč.

 

CENY

1.cena - 40.000 Kč

2.cena - 20.000 Kč

3.cena - 10.000 Kč

 

Speciální ceny pro rok 2017

Finálové kolo soutěže je současně i předzpívání pro:

Národní divadlo, Panama (Panama)

Romantik Theater, (Austria)

 

 • Koncertní turné po ČR v rámci festivalu „Jakub Pustina a jeho hosté“
 •  
 • Cena Gabriely Beňačkové - 5 x 300 EUR voucher - Mistrovské pěvecké kurzy
 •  
 • Cena Ireny Sylya - 3 x 400 EUR voucher - Mistrovské pěvecké kurzy
 •  
 • Koncert v Lucemburgu
 •  
 • Koncert v Rakousku
 •  
 • Koncert v Německu
 •  
 • Cena kraje Vysočiny

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Semifinálé a finále

12.10.2017

 
13:00 - 20:00 Příjezd účastníků soutěže, ubytování v hotelu, korepetice
   
13.10.2017  
10:00 Začátek semifinálového kola soutěže
13:00 Přestávka na oběd
14:00 Pokračování soutěže
20:00 Výsledky semifinálového kola
   
14.10.2017  
15:00 Začátek finálového kola soutěže
20:00 Vyhlášení výsledků soutěže
   
   
15.10.2017 GALAKONCERT vítězů
16.10.2017 Koncert vítězů
17.10.2017 Koncert vítězů
18.10.2017 Koncert vitězů
19.10.2017 Koncert vítězů
20.10.2017 Koncert vítězů
   
   

 Přihlaste se hned